Zaken tussen Nederland en Marokko

Het kan lastig zijn om te beginnen met zakendoen in Marokko. De Nederlandse Ambassade in Rabat kan je hierbij helpen door in contact te komen met de juiste instantie. Verder onderhoud de Ambassade ook goed contact met de Marokkaanse overheid. De Ambassade organiseert ook verschillende missies en ze zijn aanwezig op beurzen. Hieraan kan je bedrijf deelnemen om de bekendheid in Marokko te vergroten. De medewerkers hebben ook op lokaal niveau contacten en kennis en kunnen je zo goed mogelijk helpen. Het is belangrijk om naambekendheid op te bouwen voor je nieuwe bedrijf in Marokko.

Het kan voorkomen dat je bedrijf niet goed opstart of dat je tegen situaties aanloopt waar de overheid het niet mee eens is. Ook hierbij kan de ambassade je helpen. De medewerkers van het ambassadenetwerk hebben vaak sneller toegang tot de mensen die deze obstakels weg kunnen nemen. Ook wanneer een lokale partner problemen veroorzaakt, kan je contact opnemen met de ambassade.

Het is belangrijk om in Marokko de juiste persoon aan te spreken binnen een organisatie. Er bestaat namelijk een sterke hiërarchische structuur binnen de meeste organisaties.

Cultuurverschillen

Veel bedrijven doen zaken met Marokko. Maar wanneer je zaken wilt gaan doen met Marokko is het eerste waar je op stuit het cultuurverschil. Wanneer je deze verschillen kent, kan je je succes vergroten. Het is belangrijk om de lokale omgangsvormen te kennen wanneer je zaken wilt gaan doen met Marokko. Hiervoor kan je terecht bij de medewerkers van het ambassadenetwerk. Deze mensen geven je advies en tips omdat zij de cultuur goed kennen en weten hoe ze hiermee om moeten gaan tijdens het doen van zaken.

Verder is de voertaal van Marokko het Frans. Nu hoeft je deze taal niet vloeiend te kunnen spreken, maar het kan handig zijn als je iemand kent die deze taal beheerst, of je beheerst het zelf enigszins. Wanneer je verder geen mensen kent die deze taal beheersen en je spreekt het zelf ook niet, kan je altijd een tolk inhuren. Zo voorkomt je misverstanden door de taalbarrière. Hoewel het Engels ook in opkomst is in Marokko, wordt dit nog lang niet over goed beheerst en gesproken.

Een ander belangrijk cultuurverschil is het verschil in de benadering van een zakenpartner. Wij Nederlanders kunnen vaak nogal rechtdoorzee zijn, strikt en stipt op tijd. In Marokko kan dit nog wel eens wat anders gaan. Maak je zich daarom geen zorgen wanneer je afspraak een halfuur uitloopt, of wanneer je zakenpartner plots een afspraak afzegt waardoor deze verplaatst moet worden. Dit is voor veel Marokkanen de normaalste gang van zaken. Je moet dus wel wat geduld hebben met je nieuwe Marokkaanse zakenpartner. Waarschijnlijk heb je niet genoeg aan een afspraak en zullen er meerdere gepland worden voordat het contract getekend wordt.

Kansen in Marokko

Marokko is een opkomend land met een stabiele economische groei per jaar. Dit trekt vele buitenlandse investeerders aan. Hierdoor zijn er voor buitenlandse investeerders ook veel kansen om zaken te doen in Marokko. De interesse vanuit Europese lamden om zaken te doen met Marokko is daardoor gestegen, maar hierin blijft Nederland vooralsnog enigszins in achter.

Bij het Ambassadenetwerk volgen de medewerkers de economische, innovatieve en maatschappelijke ontwikkelingen in Marokko. Zij wijzen je op je kansen, de trends en de behoeften van lokale partijen, voor bijvoorbeeld bepaalde producten op technieken. Bovendien houdt dit ambassadenetwerk aanbestedingen in het buitenland en van andere internationale organisaties goed in de gaten en stelt het markt- en sectorrapporten op. Hier kan je ook rapporten vinden van private partijen zoals banken. Hierdoor ben je op de hoogte van alle ontwikkelingen die zich plaatsvinden op de markt.

Daarnaast moet je rekening houden met de OESO-richtlijnen. Deze richtlijnen geven aan hoe bedrijven om moeten gaan met de mensenrechten, kinderarbeid of het milieu. Wanneer je werkt volgens deze richtlijnen verminder je je risico’s en dit geeft klanten en zakenpartners vertrouwen.

Wanneer je financiering nodig heeft om je bedrijf te starten kan je terecht bij de overheid. Deze heeft verschillende financieringsmogelijkheden en helpt bedrijven op weg.

Belastingen

Je krijgt te maken met belastingverdragen wanneer je in een ander land woont of wanneer je hier zaken doet. Sinds 1977 is er een belastingverdrag opgericht tussen Nederland en Marokko om te voorkomen dat je dubbel belasting moet betalen. In dit verdrag is afgesproken dat wanneer je bijvoorbeeld in Marokko woont en leeft van een uitkering, je geen belasting in Nederland hoeft te betalen. Deze belastingvrijstelling moet je dan aanvragen via het formulier ‘Verzoek Vrijstelling Loonbelasting’ op de site van de belastingdienst. Hiervoor moet je ook een bewijs van betaalde belasting in Marokko hebben om voor de vrijstelling in aanmerking te komen.