Nederland en Marokko

Nederland en Marokko werken succesvol samen op meerdere gebieden. Niet alleen vertrekken er in de zomer veel toeristen vanuit Nederland richting Marokko, of spenderen veel oudere mensen hun pensioen op deze exotische bestemming. Nederland en Marokko hebben onderling ook relaties op politiek, economisch, ontwikkeling, onderwijs en culturele gebieden. Deels door middel van de Europese Unie vindt er veel handel plaats tussen Nederland En Marokko. Hierbij heeft Marokko als voordeel dat het zeer dicht bij Europa ligt. Marokko was het eerste Noord-Afrikaanse land waarmee Nederland bilaterale betrekkingen oprichtte.

Politieke relaties

In 2005 bezochten (toen nog) Prins Willem-Alexander en Prinses Máxima Marokko om hun 400 jaar diplomatieke banden tussen deze twee landen te markeren. Vanaf dat moment werken Nederland en Marokko al een tijd samen op meerdere terreinen. Zo hebben de twee landen in 2012 een akkoord getekend over de samenwerking tussen hun politieke en strafrechtelijke autoriteiten. Door deze overeenkomst wilden ze hun band versterken om samen criminaliteit aan te pakken. De overeenkomst hield in dat het bewijsmateriaal en dossiers eenvoudiger gemaakt werden om getuigen sneller te kunnen onderzoeken. Hierbij gingen ook de Nederlandse en de Marokkaanse douane samenwerken om drughandel te voorkomen.

Naast Nederland werkt ook de Europese Unie nauw samen met Marokko via het Europees nabuurschapsbeleid. Dit beleid wil de banden tussen de Europese Unie en omliggende landen verbeteren. Omdat Marokko geografisch zeer dichtbij Europa ligt, kwam het in aanmerking voor dit beleid. De associatieovereenkomst tussen de EU en Marokko van 1996 is in 2000 in werking getreden, ter vervanging van de samenwerkingsovereenkomst van 1996.

In 2008 kwam het land in aanmerking om de ‘geavanceerde status’ te ontvangen en was meteen het eerste land in deze regio die dit ontving. De bedoeling van deze status is om een uitgebreid partnerschap te sluiten waarbij de nadruk voornamelijk ligt op democratische hervormingen, de modernisering van de economie, migratie en het tegengaan van terrorisme.

Sinds 2012 is er een verdrag tussen beide landen op politieke en justitiële samenwerking. Dit verdrag verstrekte de gezamenlijke band bij het bestrijden van de criminaliteit door snellere uitwisseling van bewijsmateriaal, gehele strafdossiers en het overhoren van getuigen.

In 2013 kwam er een mobiliteitspartnerschap tussen de Europese Unie en Marokko. Marokko was het eerste buurland in het zuiden die dit partnerschap aanging met de EU. In datzelfde jaar is er een visserijprotocol opgericht en zijn de onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst begonnen. Het samenwerken tussen Marokko en Nederland is voornamelijk economisch en financieel, maar omvat ook de mensenrechten, democratisering en een goed bestuur.

Er is ook een Nederlandse Ambassade gevestigd in de Marokkaanse hoofdstad Rabat. Deze heeft een speciale aandacht voor de Nederlandse mensen in Marokko. Andere belangrijke werkzaamheden van de Nederlandse Ambassade zijn de afgifte van via en het verlenen van bijstand aan Nederlandse gedetineerden.

Economische relaties

In 2010 werd 400 jaar aan economische banden gemarkeerd door Marokko en Nederland. Een groot aantal Nederlandse bedrijven in allerlei verschillende sectoren zoals elektronica, consumptiegoederen, landbouw, chemicaliën, olie en gas hebben verschillende vestigingen in Marokko. Naast deze grote bedrijven zijn er ook genoeg middelgrote bedrijven actief in dit land. Het gaat dan met name om de kant-en-klaar industrie zoals de landbouw en visserij.

De export vanuit Nederland naar Marokko omvat geraffineerde aardolie, garnalen, machines en elektronica. De import vanuit Marokko naar Nederland omvat voornamelijk fruit, groenten, olie en verwerkte garnalen. Door de vele handel die plaatsvindt tussen Marokko en Nederland blijkt dat deze twee landen belangrijke economische partners zijn.

Ontwikkelingsrelaties

Marokko is officieel geen Nederlands partnerland voor ontwikkelingssamenwerking. Daarentegen zijn er wel verschillende activiteiten in Marokko die Nederland steunt. Deze zijn met name gericht op institutionele capaciteitsopbouw in het strafrecht, de landbouw en het milieu. Die verschillende activiteiten worden gefinancierd door het Matra Zuid-Fonds voor sociale transformaties in de Arabische regio.

De Europese Unie heeft, in het kader van het Europees natuurbeleid, van 2014 tot 2017 ongeveer 700 miljoen euro geoormerkt om onder andere de toegang tot de basisbehoeften te verbeteren. Daarnaast was het geld ook bedoeld om het democratisch bestuur te vergroten, de rechtstaat en mobiliteit te scheppen en om nieuwe banen te creëren. De Europese Unie vindt het ook belangrijk om de duurzame en inclusieve groei te vergroten.

Onderwijs en Cultuur

Ook op het gebied van onderwijs en cultuur werken Marokko en Nederland nauw samen. Zo is in februari 2017 bijvoorbeeld het vernieuwde Nederlandse Instituut Marokko (NIMAR) officieel geopend. Dit instituut werkt samen met de Universiteit Leiden en faciliteert, naast het verzorgen van onderwijs, onderzoek en draagt bij aan de kennis in Nederland over de Marokkaanse taal en cultuur.

Nederland heeft ook een cultuurfonds en hiervoor komt Marokko in aanmerking. In dit cultuurfonds werkt Nederland samen met Marokko in de culturele en creatieve sector. Cultuurprojecten worden ondersteund en vaak zijn deze projecten gericht op vrede, veiligheid en duurzaamheid. Zulke programma’s worden vooral gebruik om de jongeren te bereiken.

Nederland en Marokko werken ook veel samen aan culturele kwesties. Zo financiert de Nederlandse ambassade in Rabat een aantal activiteiten met betrekking tot de mode, architectuur en andere branches van de kunst. In 2010 heeft Casablanca bijvoorbeeld een tentoonstelling gehouden over de Nederlandse architectuur en een culturele avond met het werk van de Nederlands-Marokkaanse ontwerper Said Mahrouf. In 2012 en 2014 organiseerden Nederland en Marokko gezamenlijk een groot filmfestival om de contacten tussen de acteurs en bestuurders uit de twee landen te bevorderen. De bedoeling hiervan was om mogelijke coproducties te organiseren.

Dus Marokko en Nederland werken op veel gebieden nauw samen. Op politiek gebied bestrijden ze samen effectief de criminaliteit door verschillende maatregelen te nemen die het uitwisselen van informatie tussen de twee landen gemakkelijker maakt. Verder zijn Marokko en Nederland ook belangrijke handelspartners en vind er veel handel plaats tussen deze twee landen. Officieel zijn ze geen ontwikkelingspartners, maar Nederlands helpt wel bij verschillende activiteiten in dit land. En op cultureel en educatief gezien werken ze ook nauw samen.