Marokkaanse Economie

De Marokkaanse economie wordt gezien als relatief liberaal. Een liberale economie houdt in dat de meeste economische beslissingen gemaakt worden door individuen in plaats van organisaties. Sommige economische sectoren zijn nog in handen van de regering. Deze liberale economie wordt aangevoerd door de wet van vraag en aanbod. De dienstensector draagt maar liefst bij aan de helft van het totale BBP en industrie voor een kwart. Daarnaast vindt er een enorme groei plaats van de toeristensector, maar voor alsnog hangt de economie voor het grootste deel af van de landbouw.

De economie van Marokko is redelijk stabiel met in de afgelopen eeuw een constante groei. Sinds de jaren 80 wordt er in Marokko en economisch programma door de Marokkaanse regering geleid. Hierbij kregen ze steun van het IMF, de Wereldbank en de Paris Club als investeerden. Veel staatsbedrijven werden hierdoor geprivatiseerd. Echter werd de groei van de economie in de agrarische sector in 1999 vertraagd door droogte. Het jaar erop groeide de economie weer door veel regenval. In 2000 zorgde dit voor een economische groei van 6%.

Het economische systeem van dit land wordt getypeerd door een grote openheid richting het buitenland. Hierbij is Frankrijk een van de belangrijkste handelspartners van Marokko. In de Arabische wereld staat Marokko zelfs op de tweede plaats, achter Egypte, als het gaat om een BBP die niet gekenmerkt wordt door olie. In plaats daarvan hangt de Marokkaanse economie grotendeels af van landbouw, fosfaten en toerisme. Marokko is de derde na grootste fosfaatleverancier van de hele wereld en fluctuaties op de markt zijn van grote invloed op de economie. De industrie is ook belangrijk en draagt zelfs voor een derde bij aan het jaarlijkse BBP.

Toch blijft de verandering in de economische groei van dit land traag, en dit is voor een deel het gevolg van de grote afhankelijkheid van de agrarische sector. Hoewel het totale BBP voor maar 14 % uit landbouw bestaat, werkt het grootste deel van de bevolking in deze sector: maar liefst 40-45%. Doordat de landbouw afhankelijk is van de hoeveelheid neerslag en het in Marokko zeer droog kan zijn, wordt er veel gebruik gemaakt van verschillende irrigatietechnieken. Marokko is de grootste producent van amandelen in Afrika en produceert 1,7% van de totale wereldproductie.

De industriële sector groeit sterk de afgelopen jaren. Over het algemeen draagt deze sector bij voor 25-35% aan het totale BBP. In totaal werkt ongeveer 21% van de totale bevolking in de industrie. Een belangrijk onderdeel van de industrie is bijvoorbeeld de textiel industrie. Deze textiel wordt veel geëxporteerd naar de Europese Unie. De totale waarde van de export bedroeg in 2007 maar liefst $3.7 biljoen. Dit succes wordt veelal toegekend aan de voordelen van Marokko, zoals het feit dat Marokko dichtbij de Europese Unie ligt en de vele mogelijkheden die vrijhandelsverdrag met de EU biedt.

De dienstensector draagt bij aan ongeveer een vijfde deel van het totale BBP en dit is inclusief de regering en militaire uitgaven. Ondanks een poging om een deel van het bezit van de regering te laten verkopen aan individuen, draagt de regering voor alsnog bij aan de helft van de totale dienstensector. Marokko wordt ook populairder onder vakantiegangers. Hierdoor zorgt ook toerisme voor een grote bijdrage aan het BBP. Toerisme ontwikkelt zich positief en zorgt voor een economische groei. Door het toenemen van toerisme komt er ook een instroom van vreemde valuta en dit is van belang voor de werkgelegenheid.

Verschillende buitenlandse bedrijven investeren in Marokko. Deze bedrijven kunnen vrij investeren in de verschillende sectoren. Dit gaat zonder autorisatie van de regering. Investeringen vanuit het buitenland groeien de laatste jaren en het wordt ook steeds populairder. De meeste directe buitenlandse investeringen kwamen vanuit de Europese Unie en dan met name vanuit Frankrijk. Frankrijk de grootste economische partner van Noord-Afrika en wordt gevolgd door Spanje. Er wordt uit geld overgemaakt door Marokkaanse immigranten en dit is ook een belangrijke bron van investeringen. In 2007 bedroeg het totaal zelfs $5.7 biljoen. De totale investeringen vanuit het buitenland namen in 2005 zelfs toe tot een totaal van $3 miljard.

Over het algemeen gaat het goed met de economie van Marokko. Hoewel dit land nog grotendeels afhankelijk is van zijn landbouw, zijn andere sectoren zoals toerisme erg in opkomst. Hoewel de totale landbouw maar voor een klein percentage bijdraagt aan het BBP, zijn er een groot aantal mensen die in deze sector werken. Naast opbrengsten in het land worden er ook veel investeringen gedaan door buitenlandse bedrijven die kunnen investeren in alle verschillende sectoren. Hierdoor vindt er een constante economische groei plaats, wat goed is voor Marokko. Een van de belangrijkste handelspartners van Marokko is Frankrijk.