Belastingwetten in Marokko

Marokko heeft een wat ander belasting stelsel dan wij in Nederland kennen. Dit land heeft in Tanger, de oudste stad van het land, een vrije economische zone. Deze export vrije zone biedt een belastingvrije omgeving voor buitenlandse bedrijven en multinationals. Bedrijven die hier gevestigd zijn, betalen alleen belasting over hun activiteiten die inkomsten genereren. Dit biedt een belastingontwijking voor buitenlandse bedrijven en maakt het bovendien erg aantrekkelijk voor buitenlandse bedrijven.

Het belastingstelsel van Marokko bestaat uit directe en indirecte belastingen. Indirecte belastingen zijn een grotere bron van belasting inkomen dan de directe belastingen. Marokkaanse bedrijven zijn onderworpen aan een belastingregeling dat de vennootschapsbelasting (Impôt sur les Sociétés of IS) heet. Marokko verleent bepaalde soorten inkomsten uit vennootschapsbelastingen. Een voorbeeld is dat bepaalde soorten inkomsten uit de landbouw tot 2013 vrijgesteld waren.

De Belangrijkste belastingen in Marokko zijn:

● Inkomstenbelastingen: belasting over inkomsten en winst van particulieren en particuliere bedrijven.

● Bedrijfsbelasting: belasting over de winst van bedrijven en andere rechtspersonen.

● Belasting op toegevoegde waarde (BTW): van toepassing op consument bestedingen.

● Registratiekosten en postzegels.

Inkomensbelasting

De inkomensbelasting is de belasting die van toepassing is op de inkomsten en de winst van personen en rechtspersonen die niet gekozen hebben voor de bedrijfsbelasting. De betrokken inkomsten zijn: looninkomen, professioneel inkomen, grondinkomen en winsten, inkomsten van beweegbaar kapitaal en het landbouwinkomen.
Vanaf 1 januari 2010 bedraagt de schaal voor de berekening van de inkomensbelasting tussen de 0 en 38%. De hoeveelheid belasting die je moet betalen hangt af van de schaal waarin je terecht komt. Deze schaal hangt af van hoeveel je verdiend per jaar. In Marokko is deze schaal ingedeeld op de volgende manier:

Inkomensgroep (in Dirham) Percentage
0-30.000 0%
30.001-50.000 10%
50.001-60.000 20%
60.001-80.000 30%
80.001-180.000 34%
Meer dan 180.000 38%

Bovendien gelden er ook nog speciale belasting over betaalde producten en betalingen.

Bedrijfsbelasting

Bedrijfsbelasting of vennootschapsbelasting wordt geheven op bedrijven die bepaalde zaken of activiteiten uitvoeren in Marokko. Hierbij gaat het alleen om de omzet die behaald is in Marokko zelf. Het normale tarief bedraagt 30% met een rentevoet van 37%. Een percentage van 37% is slechts van toepassing op sommige vormen van financiële dienstverlening. Hieronder vallen bijvoorbeeld verzekerings- en kredietmaatschappijen. Er zijn ook specifieke tarieven van bedrijfsbelasting.

Deze gelden als volgt:

● 8,75%: bedrijven die actief zijn in export vrije zones tijdens 20 opeenvolgende jaren na het vijfde jaar van volledige vrijstelling betalen een bedrijfsbelasting van 8,75%.

● 10%: organisaties met een regionale of internationale status volgens de wetten en voorschriften vanaf het eerste jaar van toekenning. Deze status is ook eventueel van toepassing op offshore banken gedurende de eerste 15 opeenvolgende jaren.

● 10%: voor bedrijven met een fiscaal netto inkomen van minder of gelijk aan 300.000 Marokkaanse Dirham.

● 17,5%: voor bedrijven die in sommige noordelijke of zuidelijke regio’s opereren en ook voor bedrijven die producten of diensten exporteren na de totale vrijstelling van het bedrijfsbelasting voor een periode van vijf opeenvolgende jaren vanaf het eerste jaar dat de eerste export werd uitgevoerd.

Bedrijven worden belast op basis van het verschil tussen hun handelsinkomen en uitgaven. Uitgaven die betrekking hebben op de exploitatie van de ondernemen zijn over het algemeen aftrekbaar.

Een nieuw belasting stelsel genaamd de Sociale Bijdrage wordt ingesteld vanaf 2013. Hierbij worden de inkomens verdeeld in schalen en de schaal waarin een bedrijf terecht komt, bepaald hoeveel bedrijfsbelasting hij moet betalen. Deze belasting wordt toegepast op het netto inkomen.

Netto inkomen in Marokkaanse Dirham Percentage
15.000.000- minder dan 25.000.000 0.5%
25.000.000- minder dan 50.000.000 1.0%
50.000.000- minder dan 100.000.000 1.5%
Meer dan 100.000.000

Belasting toegevoegde waarde

De Belasting Toegevoegde Waarde, of BTW, is van toepassing op ambachtelijke, industriële, commerciële en liberale activiteiten. Zo moeten leveranciers van goederen en diensten deze BTW toevoegen bovenop hun netto prijzen. Waar de koper belast is met deze BTW, kan de BTW ook gecompenseerd zijn tegen de output BTW. De BTW is ook van toepassing op consument bestedingen. Er zijn drie verschillende BTW tarieven in Marokko:

● Een standaardtarief van 20%: dit geld voor alle leveranciers van goederen en diensten. Er is een uitzondering op goederen waarop een ander tarief van toepassing is of die vrijgesteld zijn van belasting.

● Verminderde tarieven van 7%: deze gelden voor bepaalde consument producten.

● 10% voor bepaalde voedingsmiddelen, dranken en de hotelindustrie en 14% voor andere producten.

Er gelden ook nog aangepaste tarieven op bepaalde producten of betalingen.